marker   ul. Radzikowskiego 65K/12, 31-315 Kraków

Tyczenie i inwentaryzacje podwykonawcze obiektów

 

Tyczenie jest jedną z podstawowych usług geodezyjnych. Jest to pomiar działki bądź obiektu budowlanego, którego celem jest wskazanie punktów o przyjętym układzie odniesienia. Tyczenie realizowane jest na samym początku budowy i pozwala wskazać położenie planowanego obiektu względem innych obiektów. W przypadku budynków wytyczeniu podlegają zwykle ich główne osie konstrukcyjne, natomiast w przypadku obiektów liniowych takich jak linie kolejowe, drogi czy wodociągi są to punkty załamania osi przebiegu i punkty węzłowe tyczonego obiektu. Tyczeniem zajmują sie geodeci, którzy mogą w swojej pracy korzystać z różnych metod wytyczania np. metody kołkowej lub metody ław drutowych. W przypadku tyczenia domu wyznacza się zwykle co najmniej cztery punkty charakterystyczne w rogach budynku – jeśli mamy do czynienia z budynkiem na planie czworokąta, w przypadku bardziej komplikowanych planów, tych punktów musi być więcej. Zakres prac geodety zależy oczywiście od inwestora, gdyż to on ponosi koszty geodezyjnej obsługi inwestycji.

Nie tylko domy, ale też inne obiekty, które wymagały pozwolenia na budowę, a także urządzenia podziemne (np. przyłącza wodociągowe) zanim zostaną oddane do użytkowania,  wymagają geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej. Może ją wykonać geodeta z uprawnieniami. Jego zadaniem jest w tym wypadku zebranie danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki i naniesienie ich na mapę zasadniczą. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza składa się z operatu geodezyjnego i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Oryginał mapy wykonanej podczas inwentaryzacji powykonawczej zostaje przekazany wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – dane te posłużą do aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Natomiast kopia trafia do kierownika budowy.

Mapy do celów projektowych

Wszelkie inwestycje budowlane wymagają przygotowania mapy do celów projektowych. Mogą to Państwo zlecić specjalistom z naszego biura geodezyjnego.

Mapy do celów prawnych 

rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Ikona dokumentu

Na mapach do celów prawnych znajdują się granice nieruchomości, mapy te sporządza się m.in. na potrzeby postępowania sądowego czy podziału spadku.

Modernizacje egib

Zakładanie ewidencji budynków

Ikona planu

Modernizacje ewidencji gruntów i budynków podejmowane są m.in. w celu uzupełnienia bądź weryfikacji istniejących danych, co skutkuje np. zmianą oznaczenia działek.

Tyczenie i inwentaryzacje

powykonawcze obiektów

Ikona przyrządu geodezyjnego

Tyczenie, czyli pomiar działek wykonywane jest prze rozpoczęciem budowy, natomiast inwentaryzacja podwykonawcza budynku – przed oddaniem go do użytku.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.